Cursus

 

CURSUS SEIZOEN september 2017 – april 2018

 

Cursus B: Vervolgcursus (volgeboekt)

De Vervolgcursus is bedoeld voor cursisten die het eerste stadium van oriëntatie hebben doorlopen en nu hun eigen creativiteit verder willen ontwikkelen. De cursus bevat eveneens acht avonden. In deze cursus krijgt u opdrachten die later in de groep worden besproken. Enige basiskennis van de fotografie is noodzakelijk, naast inzet en enthousiasme om meer van de eigen foto’s te maken. Er kan in zwart/wit en kleur, analoog of digitaal gewerkt worden. De opdrachten zullen elk cursusjaar veranderen en ook ‘vrij werk’ kan aandacht krijgen in de gezamenlijke besprekingen. Tijdens het bespreken van de foto’s worden technische tips en aanwijzingen gegeven. Het belangrijkste doel is ‘goed leren kijken’; de basis voor goede fotografie. Door het flexibele programma is het mogelijk om meerdere jaren aan deze cursus deel te nemen. Ook vormen de exposities in FOTO21 en fotoboeken onderdeel van de cursus. De acht avonden worden verzorgd door Henk Hilferink.
Cursusleiding: Henk Hilferink
Bijeenkomsten: 8 avonden van 20.00 – 22.00 uur
Frequentie: eenmaal per maand op woensdag
Periode: september 2017 tot april 2018
Kosten: € 215 incl. koffie/thee
Aantal deelnemers: 10
Locatie: FOTO21 in Bredevoort
Data Vervolg 1: Woensdag 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april 

 

Aanmelding en algemene voorwaarden

Aanmelding: Wanneer u een cursus heeft gekozen dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar : info@foto21bredevoort.nl Belangrijk is daarbij de soort cursus te vermelden.

Inschrijving en betaling: Uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde cursusgeld betaald is. Betaling kan uitsluitend per bank of giro:
Het bedrag kunt u storten op:

NL18 INGB 0003 4276 76
tnv : Foto21
’t Zand 21-B
7126 BG Bredevoort
ovv : uw naam + de soort cursus
(b.v. Jansen, Vervolgcursus)

Aanmeldingen worden in volgorde van betaling behandeld. Als een betaling binnen is krijgt u daarvan een bevestiging per email. Zodra er voldoende cursisten zijn voor de cursus waarvoor u zich hebt opgegeven krijgt u daarvan bericht. Dit kan tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus.

Terugbetaling: Terugbetaling van al betaald cursusgeld vindt alleen plaats indien een cursus niet doorgaat omdat er te weinig aanmeldingen zijn, dan wel indien een aanmelding niet kan worden gehonoreerd, omdat een cursus is volgeboekt.

Lesmateriaal: Bij elke cursus staat vermeld wat de eventuele bijkomende kosten zijn. Boeken en naslagwerken zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Rookverbod: In alle cursusruimten geldt een rookverbod.

Aansprakelijkheid: Het bestuur van FOTO21 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de cursussen.

Meer informatie: Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar:  info@foto21bredevoort.nl  of  foto21bredevoort@gmail.com
of bellen naar Foto21 op zaterdag tussen 11.00 – 17.00uur en zondag tussen 13.00 – 17.00 uur. Tel. 0543 452006. Buiten openingstijden 0543 451842