Gelders Nieuwsfoto

 

kinderjury kiest foto Koen Verheijden

 

 

 

 

 

IMG_0903a     IMG_0883a

Jury Gelderse Nieuwsfoto 2017, linker foto vlnr Flip Franssen, Wouke van Scherrenburg, Huub Kerkhoffs en Roel Rozenburg

 

 

 

 

 

 Schermafbeelding 2017-12-16 om 14.37.42

 

 

 

 

 

 

 

Bredevoort, 8 december 2017

 

Beste fotograaf,

 

Wie wordt de winnaar van Gelders Nieuwsfoto 2017 ?

Dit jaar organiseert Foto21 in Bredevoort samen met de Provincie Gelderland, CODA Museum, De Stentor en De Gelderlander voor de twaalfde keer deze wedstrijd.

Doe mee, stuur uw beste Gelderse Nieuwsfoto van 2017 in en maak kans op één van de prijzen.

 

De provincie Gelderland besloot in 2012 voor onbepaalde tijd door te gaan met het steunen van dit evenement en dus ook het steunen van de persfotografie. Meedoen is goed voor uw naamsbekendheid. Een grote belangstelling draagt bij aan de aandacht voor de wedstrijd in het bijzonder en voor de fotojournalistiek in het algemeen!

 

Dertig door een vakjury genomineerde foto’s worden op 3 plekken in de provincie tentoongesteld in de maanden februari en maart 2018, bij Foto21 in Bredevoort, in het Provinciehuis in Arnhem en bij CODA Museum in Apeldoorn. In dezelfde periode zullen ze op websites van de dagbladen en op een spread in de krant te zien zijn.

 

Ook dit jaar is er weer de reportagefotografie categorie.

Alle inzenders voor de Gelders Nieuws Foto kunnen een journalistieke fotoreportage insturen die eveneens door de vakjury wordt beoordeeld.

 

Opzet

De opzet van GeldersNieuwsFoto 2017 is hetzelfde als vorig jaar.

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden. Printen en productie voor de jurering en de tentoonstellingen wordt verzorgd door de samenwerkende organisaties. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

 

 

Categorieën

Evenals vorig jaar kan er voor de volgende categorieën ingezonden worden:

– Algemeen Nieuws (AN)

– Human interest (HI)

– Sport (S)

– Kunst, Cultuur en Entertainment (KCE)

– Natuur (N)

– Portret (P)

 

U kunt in totaal 5 foto’s insturen. Per foto beslist u voor welke categorie u inzendt. U kunt voor 1 tot 5 categorieën inzenden. Per categorie nomineert de vakjury 3 foto’s. In totaal zijn dit 18 foto’s (6 categorieën x 3 nominaties). Per categorie wordt 1 winnaar gekozen.

Uit de 6 categoriewinnaars wordt de uiteindelijke winnaar van de GeldersNieuwsFoto 2017 gekozen.

 

Daarnaast kiest de jury nog 12 andere ‘eervolle’ vermeldingen, die samen met de 18 genomineerden tentoongesteld worden op de eerder in deze brief genoemde drie locaties.

Het publiek kan dan evenals vorig jaar uit deze 30 foto’s een winnaar kiezen.

Pas tijdens de prijsuitreiking worden de nominaties en winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt. Het publiek mag niet beïnvloed worden door de nominaties van de vakjury, vandaar deze opzet.

 

Journalistieke fotoreportage

De journalistieke fotoreportage moet een Gelders thema als onderwerp hebben. De foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt en er moet minimaal 1 foto in 2017 zijn genomen. De vakjury nomineert 3 inzendingen en kiest daaruit 1 winnaar. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Voor de fotoreportage kan alleen ingestuurd worden als de fotograaf ook heeft ingezonden voor minimaal 1 categorie van de GeldersNieuwsfoto 2017

 

Jurering en prijsuitreiking

De jurering vindt plaats op 1 februari 2018 bij Foto21 in Bredevoort in de week voorafgaand aan de tentoonstellingsperiode.

De jury bestaat uit: Wouke van Scherrenburg (voorzitter), Huub Kerkhoffs als redacteur/journalist, Flip Franssen als Gelders fotograaf en de niet-Gelders fotograaf is Roel Rozenburg.

Bekendmaking en uitreiking van de prijzen vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018, ’s avonds in het Provinciehuis in Arnhem.

De 30 genomineerde foto’s worden in De Gelderlander en De Stentor gepubliceerd. Het publiek kan stemmen bij Foto21 in Bredevoort, in het Provinciehuis in Arnhem en bij CODA Museum in Apeldoorn en op de websites van De Gelderlander en De Stentor.

Ook de 3 nominaties voor de journalistieke reportage worden in de exposities opgenomen. Het publiek kan hierop geen stem uitbrengen.

 

Kinderjury

Een selectie van 12 kinderen uit heel Gelderland vormt de kinderjury.

Voor de kinderjury wordt een speciaal dagprogramma gemaakt in het CODA Museum in Apeldoorn. De keuze van de kinderjury wordt daags na de uitreiking bekend gemaakt in De Stentor en De Gelderlander.

 

Prijzen

Er zijn prijzen te winnen, de vakjury-, de publieks- en de kinderjuryprijs.

De winnaar van de vakjuryprijs GeldersNieuwsFoto 2017 ontvangt E 1000 en de winnaar van de reportageprijs ontvangt een opdracht ter waarde van E 2000 van de provincie Gelderland. De publieksjuryprijs is een geldbedrag van € 250, gesponsord door De Gelderlander en De Stentor.

De winnaars van de zes categorieën en van de kinderjury krijgen een oorkonde. Dit zijn ereprijzen.

 

Voorwaarden

Aan deelname zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 

Stuur voor zaterdag 6 januari 2018 uw beste persfoto’s van 2017 en fotoreportage naar

 

info@foto21bredevoort.nl

 

Na 6 januari is er geen mogelijkheid meer iets in te zenden.

 

 

 

 

Voorwaarden GeldersNieuwsFoto 2017

 • Deelname staat open voor alle persfotografen.
 • Alle foto’s moeten in de media verschenen zijn in 2017 en een Gelders nieuwsitem als onderwerp hebben. Foto’s die eind december zijn gemaakt en vanwege een doorlopend nieuwsfeit pas in de eerste week van januari zijn gepubliceerd mogen ook meedoen. Publicaties in de digitale media zijn toegestaan als het een nieuwssite betreft. De fotograaf moet kunnen aantonen dat hij/zij de foto niet zelf op de site heeft geplaatst. De eigen Facebook/website bv zijn uitgesloten van deelname.
 • In geval de uitsnede van de foto is bepaald door de beeldredactie, kan het origineel van de betreffende foto ingeleverd worden.
 • De foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt in de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017
 • Elke fotograaf kan maximaal 5 foto’s aanleveren. Bestandsgrootte maximaal 2 MB (JPG-bestand gecomprimeerd).
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden.
 • Er mag geen watermerk met de naam van de fotograaf in de foto staan.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd, is niet toegestaan. De jury c.q. de kijker mag op geen enkele manier worden misleid.
 • Bijgaand Gelders Nieuwsfoto formulier volledig invullen in een Word document. Heb je geen Word, plak dan de gegevens in een E-mailbericht. Geen Pages gebruiken.
 • Bij nieuwsfeit niet meer dan 3 zinnen, met gebruik van kleine letters en hoofdletters volgens ABN norm.
 • Per foto de categorie vermelden.

 

In de bestandsnaam van elke foto vermelden:

categorie: afkorting (gebruik afkorting vermeld onder categorieën)

datum nieuwsfeit: eerst maand dan dag

eigen initialen: naam van de fotograaf

 

Bijvoorbeeld:

Een foto gemaakt op 29 oktober in de categorie Algemeen Nieuws gemaakt door Piet Jansen krijgt de bestandsnaam: AN_10_29_PJ

Zijn er meerdere foto’s op diezelfde datum gemaakt dan komt daarbij nog een nummer: AN_10_29_PJ_01 en AN_10_29_AN_PJ_02 enz.

 

 

 

 

Voorwaarden journalistieke fotoreportage

 • Insturen voor deze categorie is alleen mogelijk voor fotografen die ook inzenden voor GeldersNieuwsFoto 2017. Het is dus niet toegestaan alleen voor de categorie reportage in te zenden.
 • Voor deze categorie geldt geen publicatievoorwaarde.
 • De journalistieke fotoreportage moet een Gelders thema bevatten, de foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt.
 • U moet een korte omschrijving geven van het thema en een motivatie voor uw keuze van deze fotoreportage. Gebruik hiervoor bijgaand reportage formulier.
 • Er moet minimaal 1 foto in 2017 zijn genomen.
 • Elke fotograaf kan minimaal 4 en maximaal 8 foto’s aanleveren. Bestandsgrootte maximaal 2 MB (JPG-bestand gecomprimeerd).
 • Per fotograaf mogen maximaal 2 series ingestuurd worden.
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden.
 • Er mag geen watermerk met de naam van de fotograaf in de foto staan.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd, is niet toegestaan. De jury c.q. de kijker mag op geen enkele manier worden misleid.
 • Vermeld in deze categorie de volgorde-nummering per foto.

 

In de bestandsnaam van elke foto vermelden:

afkorting journalistiek reportage (JR),
initialen van de fotograaf

nummer van de foto in de volgorde van de opbouw van de serie.

opname datum eerst jaar, dan maand en dag

 

Bijvoorbeeld:

Bij een ingezonden reportage door fotograaf Jan de Vries krijgt elke 1e foto de bestandsnaam: JR_JV_01_2016_10_24, elke tweede foto: JR_JV_02_2016_01_29 enz.

 

 

De organisatie is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Alle ingezonden fotobestanden worden van onze computers gewist na afloop van de wedstrijd. Alleen foto’s van de winnaars worden bewaard voor PR doeleinden van de wedstrijd in het jaar daaropvolgend.

Wij rekenen op uw medewerking en zien uw inzendingen graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Jos Betting

Dinie Wikkerink

 

Stichting Foto21 Bredevoort

’t Zand 21

7126 BG Bredevoort

telefoonnummer 0543-452006 bgg 0543 451842

e-mail info@foto21bredevoort.nl

website www.foto21bredevoort.nl

 

 

 

 

 

 

Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.34.00Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.32.18Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.29.57Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.30.27Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.31.04Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.31.26Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.31.43Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.31.57Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.29.30

Schermafbeelding 2017-03-31 om 09.29.14

 

2016_logo_gnf 

 

 

Bredevoort, 12 november 2016

 

Beste fotograaf,

 

Persfotografie is vaak een vak van rennen en vliegen. Dan is het van belang, minstens een keer per jaar stil te staan bij je werk om er de parels uit de vissen. Want die tonen waar je staat als fotograaf. Die tonen de kwaliteit waar de persfotografie voor staat. Die tonen dat sommige foto’s het waard zijn onthouden te worden, gewaardeerd te worden. Die beste foto’s willen we zien. Laat ze meedingen naar de prijzen die we tijdens de GeldersNieuwsfoto 2016 te vergeven hebben.

 

 

Dit jaar organiseert Foto21 in Bredevoort samen met de Provincie Gelderland, CODA Museum, De Stentor en De Gelderlander voor de tiende keer de wedstrijd GeldersNieuwsFoto.

In 2015 ontving Koen Verheijden de prijs uit handen van dr. Jan Terlouw, dit jaar kan het u gebeuren!

De provincie Gelderland besloot in 2012 voor onbepaalde tijd door te gaan met het steunen van dit evenement en dus ook het steunen van de persfotografie. Meedoen is goed voor uw naamsbekendheid. Een grote belangstelling draagt echter ook bij aan de aandacht voor de wedstrijd in het bijzonder en voor de fotojournalistiek in het algemeen!

 

Doe dus mee, stuur uw beste Gelderse nieuwsfoto’s van 2016 in, of ding mee in de prijzen van de verschillende categorieën en maak kans op de hoofdprijs, de vakjuryprijs of de publieksprijs.

Een vakjury nomineert 30 foto’s die op 3 plekken in de provincie te zien zijn. Bij Foto21 in Bredevoort en bij CODA Museum in Apeldoorn en bij cultureel centrum Rozet in Arnhem. (In verband met de verbouwing van het Provinciehuis is de expositie ook dit jaar verplaatst naar Rozet)

Het publiek kan stemmen op de genomineerde foto’s via de websites van De Gelderlander en De Stentor en op de expositie locaties. De exposities zijn te zien in de maanden februari en maart 2016.

 

Reportageprijs

Dit jaar is het ook weer mogelijk reportagefoto’s in te sturen. Alle inzenders voor de GeldersNieuwsFoto 2016 kunnen een journalistieke reportage (fotoverhaal of serie) insturen die eveneens door de vakjury wordt beoordeeld. Lees verderop de voorwaarden voor deze categorie, waarvoor andere jaren veel belangstelling was.

De winnaar van de journalistieke reportage ontvangt een reportage-opdracht van de provincie Gelderland ter waarde van € 2.000.

De winnaar van de GeldersNieuwsFoto 2016 ontvangt een geldbedrag van € 1.000.

 

 

 

 

 

 

Opzet

De opzet van GeldersNieuwsFoto 2016 is hetzelfde als vorig jaar.

De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van de regionale dagbladen De Gelderlander en De Stentor, Provincie Gelderland, CODA Museum in Apeldoorn en Stichting Foto21 in Bredevoort. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden. Het printen en opplakken voor de jurering en de tentoonstellingen wordt verzorgd door de samenwerkende organisaties. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

 

 

Categorieën

Evenals vorig jaar kan er voor de volgende categorieën ingezonden worden:

– Algemeen Nieuws (AN)

– Human interest (HI)

– Sport (S)

– Kunst, Cultuur en Entertainment (KCE)

– Natuur (N)

– Portret (P)

 

U kunt in totaal 5 foto’s insturen. Per foto beslist u voor welke categorie u inzendt. U kunt voor 1 tot 5 categorieën inzenden. Per categorie nomineert de vakjury 3 foto’s. In totaal zijn dit 18 foto’s (6 categorieën x 3 nominaties). Per categorie wordt 1 winnaar gekozen.

Uit de 6 categoriewinnaars wordt de uiteindelijke winnaar van de GeldersNieuwsFoto 2016 gekozen.

 

Daarnaast kiest de jury nog 12 andere ‘eervolle’ vermeldingen, die samen met de 18 genomineerden tentoongesteld worden op de eerder in deze brief genoemde drie locaties.

Het publiek kan dan evenals vorig jaar uit deze 30 foto’s een winnaar kiezen.

Pas tijdens de prijsuitreiking worden de nominaties en winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt. Het publiek mag niet beïnvloed worden door de nominaties van de vakjury, vandaar deze opzet.

 

Journalistieke fotoreportage

De journalistieke fotoreportage moet een Gelders thema als onderwerp hebben. De foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt en er moet minimaal 1 foto in 2016 zijn genomen. De vakjury nomineert 3 inzendingen en kiest daaruit 1 winnaar. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Voor de fotoreportage kan alleen ingestuurd worden als de fotograaf ook heeft ingezonden voor minimaal 1 categorie van de GeldersNieuwsfoto 2016

 

Jurering en prijsuitreiking

De jurering vindt plaats bij Foto21 in de week voorafgaand aan de tentoonstellingsperiode.

De jury bestaat uit: Jan Terlouw (voorzitter), Huub Kerkhoffs als redacteur/journalist, Koen Verheijden als Gelders fotograaf. De niet-Gelders fotograaf, 4e jurylid, is nog niet bekend.

Bekendmaking en uitreiking van de prijzen vindt plaats op donderdag 30 maart 2016, ’s avonds in het CODA Museum in Apeldoorn.

De 30 genomineerde foto’s worden in De Gelderlander en De Stentor gepubliceerd. Het publiek kan stemmen bij Foto21 in Bredevoort, in Arnhem (i.v.m. verbouwing van het provinciehuis wordt gezocht naar andere de locatie) en bij CODA Museum in Apeldoorn en op de websites van De Gelderlander en De Stentor.

Ook de 3 nominaties voor de journalistieke reportage worden in de exposities opgenomen. Het publiek kan hierop geen stem uitbrengen.

 

 

 

 

Prijzen

Er zijn prijzen te winnen, de vakjury-, de publieks- en de kinderjuryprijs.

De winnaar van de vakjuryprijs (De GeldersNieuwsFoto 2016) ontvangt een geldbedrag van

€ 1.000. De categoriewinnaars krijgen een oorkonde.

De winnaar van de journalistieke reportage ontvangt een opdracht van de provincie Gelderland voor een reportage ter waarde van € 2.000. De reportage komt in het bezit van de provincie Gelderland. De publieksjuryprijs is een geldbedrag van € 250, gesponsord door De Gelderlander en De Stentor.

De kinderjuryprijs is een ereprijs. De winnaar krijgt een oorkonde. Een selectie van 12 kinderen uit heel Gelderland vormt de kinderjury.

Voor de kinderjury wordt een speciaal dagprogramma gemaakt in het CODA Museum in Apeldoorn. De keuze van de kinderjury wordt daags na de uitreiking bekend gemaakt in De Stentor en De Gelderlander.

 

Voorwaarden

Aan deelname zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 

Stuur voor zaterdag 7 januari 2017 uw beste persfoto’s van 2016 en fotoreportage naar info@foto21bredevoort.nl.

Na 7 januari is er geen mogelijkheid meer iets in te zenden.

 

Voorwaarden GeldersNieuwsFoto 2016

 • Deelname staat open voor alle persfotografen.
 • Alle foto’s moeten in de media verschenen zijn in 2016 en een Gelders nieuwsitem als onderwerp hebben. Foto’s die eind december zijn gemaakt en vanwege een doorlopend nieuwsfeit pas in de eerste week van januari zijn gepubliceerd mogen ook meedoen. Publicaties in de digitale media zijn toegestaan als het een nieuwssite betreft. De fotograaf moet kunnen aantonen dat hij/zij de foto niet zelf op de site heeft geplaatst. De eigen Facebook/website bv zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt in de periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016
 • Elke fotograaf kan maximaal 5 foto’s aanleveren. Bestandsgrootte maximaal 2 MB (JPG-bestand gecomprimeerd).
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden.
 • Er mag geen watermerk met de naam van de fotograaf in de foto staan.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd, is niet toegestaan. De jury c.q. de kijker mag op geen enkele manier worden misleid.
 • Bijgaand Gelders Nieuwsfoto formulier volledig invullen in een Word document.
 • Bij nieuwsfeit niet meer dan 3 zinnen, met gebruik van kleine letters en hoofdletters volgens ABN norm.
 • Per foto de categorie vermelden.

 

In de bestandsnaam van elke foto vermelden:

categorie: afkorting (gebruik afkorting vermeld onder categorieën)

datum nieuwsfeit: eerst maand dan dag

           eigen initialen: naam van de fotograaf

 

Bijvoorbeeld:

Een foto gemaakt op 29 oktober in de categorie Algemeen Nieuws gemaakt door Piet Jansen krijgt de bestandsnaam: AN_10_29_PJ

Zijn er meerdere foto’s op diezelfde datum gemaakt dan komt daarbij nog een nummer: AN_10_29_PJ_01 en AN_10_29_AN_PJ_02 enz.

 

 

Voorwaarden journalistieke fotoreportage

 • Insturen voor deze categorie is alleen mogelijk voor fotografen die ook inzenden voor GeldersNieuwsFoto 2016. Het is dus niet toegestaan alleen voor de categorie reportage in te zenden.
 • Voor deze categorie geldt geen publicatievoorwaarde.
 • De journalistieke fotoreportage moet een Gelders thema bevatten, de foto’s moeten in Gelderland zijn gemaakt.
 • U moet een korte omschrijving geven van het thema en een motivatie voor uw keuze van deze fotoreportage. Gebruik hiervoor bijgaand reportage formulier.
 • Er moet minimaal 1 foto in 2016 zijn genomen.
 • Elke fotograaf kan minimaal 4 en maximaal 8 foto’s aanleveren. Bestandsgrootte maximaal 2 MB (JPG-bestand gecomprimeerd).
 • Per fotograaf mogen maximaal 2 series ingestuurd worden.
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden.
 • Er mag geen watermerk met de naam van de fotograaf in de foto staan.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd, is niet toegestaan. De jury c.q. de kijker mag op geen enkele manier worden misleid.
 • Vermeld in deze categorie de volgorde-nummering per foto.

 

In de bestandsnaam van elke foto vermelden:

afkorting journalistiek reportage (JR),
initialen van de fotograaf

nummer van de foto in de volgorde van de opbouw van de serie.

opname datum eerst jaar, dan maand en dag

 

Bijvoorbeeld:

Bij een ingezonden reportage door fotograaf Jan de Vries krijgt elke 1e foto de bestandsnaam: JR_JV_01_2016_10_24, elke tweede foto: JR_JV_02_2016_01_29 enz.

 

 

De organisatie is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Alle ingezonden fotobestanden worden van onze computers gewist na afloop van de wedstrijd. Alleen foto’s van de winnaars worden bewaard voor PR doeleinden van de wedstrijd in het jaar daaropvolgend.

Wij rekenen op uw medewerking en zien uw inzendingen graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Jos Betting

Dinie Wikkerink

 

Stichting Foto21 Bredevoort

’t Zand 21

7126 BG Bredevoort

telefoonnummer 0543-452006 bgg 0543 451842

e-mail info@foto21bredevoort.nl

website www.foto21bredevoort.nl

 

 

 

 

2015_logo_GNF

Donderdag 31 maart zijn de prijzen voor GeldersNieuwsFoto 2015 uitgereikt.
Koen Verheijden is de winnaar van 2015 met zijn foto gemaakt in Nijmegen, van de 7 jarige Mukhtar en zijn broer Anass, die in het Nijmeegse vluchtelingenkamp Heumensoord voor het eerst met hun moeder in Syrië mogen bellen.

Fotojournalisten en nieuwsfotografen stuurden hun beste nieuwsfoto’s in om mee te dingen naar een prestigieuze vakjuryprijs, een publieksprijs en een kinderjuryprijs.

GeldersNieuwFoto 2015 is georganiseerd door Stichting Foto21 uit Bredevoort, CODA Museum in Apeldoorn, dagbladen de Gelderlander en de Stentor en de provincie Gelderland.

Jury
Dit jaar stuurden 45 persfotografen foto’s in. De foto’s moeten in 2015 in de media zijn verschenen, in Gelderland zijn gemaakt en een Gelders nieuwsitem als onderwerp hebben.
De vakjury bestond uit Jan Terlouw (voorzitter), Marcel van den Bergh, Huub Kerkhoffs en Anaïs Lopez

Prijswinnaars

Algemeen nieuws: Koen Verheijden
Human Interest: Tamara Rijers
Kunst, Cultuur en Entertainment: Rob Voss
Portret: Raphael Drent
Sport: Broer van den Boom
Kinderjury: Theo Kock
Publieksprijs: Theo Kock
Journalistieke reportage: Rias Immink

 website_Koen_Verheijden

website_Rias_Immink

Foto2 Theo Kock rubriek HI

 

Schermafbeelding 2016-04-02 om 13.10.05

 

Reportage winnaar GeldersNieuwsfoto 2015               fotograaf Rias Immink

 Untitled-1

 

olifant Buba mag niet meer optreden

 

 

Zandtovenaar op het Marktplein in Apeldoorn.

website_Rias_Immink

 

 

website_Raphael_Drent

 

 

NEC - De Graafschap Robin Propper in kopduel met Anthony Limbombe

 

 

 

kinderjury 2016

 

8360_1005020062879654_7957995653560095241_n

Kinderjury bij prijsuitreiking: Jan Terlouw signeert boeken

 Schermafbeelding 2016-02-05 om 13.16.00

Donderdag 4 februari was de vakjury bijeen bij Foto21 om de nominaties te kiezen voor de Gelders Nieuwsfoto 2015.
De juryleden hebben 30 favoriete foto’s gekozen en 3 opmerkelijke series. Uit de 30 foto’s kan het publiek ook een winnaar kiezen. De tentoonstelling is vanaf 17 februari te zien in de entreehal van Foto21, waar het publiek ook een stem kan uitbrengen.

De vakjury bestaat uit de fotografen Marcel van den Bergh en Anaïs Lopez, de journalist Huub Kerkhoffs en de jury voorzitter Jan C Terlouw.

De winnaars worden bekend gemaakt op 31 maart 2016 tijdens de prijsuitreiking in het CODA museum in Apeldoorn.

De genomineerde fotografen zijn:

Cees Baars 2x

Broer van den Boom 2x

Bert Beelen

Ronald Bonestroo

Gerard Burgers 2x

Raphael Drent 2x

Eveline van Elk

Flip Franssen 2x

Maarten Gratama

Rolf Hensel

William Hoogteyling 3x

Rias Immink

Jeroen Jumelet

Theo Kock

Tamara Reijers

Ralph Schmitz 2x

Koen Verheijden 3x

Rob Voss 2x

Joost Ooijman

Jury GNF2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeldersNieuwsFoto_logo_rgb_2014

Dinsdag 31 maart zijn de prijzen voor GeldersNieuwsFoto 2014 uitgereikt.
Marcel van den Bergh is de winnaar van 2014 met zijn foto gemaakt in Nijmegen, waarop mensen van Marokkaanse afkomst aangifte doen tegen Geert Wilders

Fotojournalisten en nieuwsfotografen stuurden hun beste nieuwsfoto’s in om mee te dingen naar een prestigieuze vakjuryprijs, een publieksprijs en een kinderjuryprijs.
GeldersNieuwFoto 2014 is georganiseerd door Stichting Foto21 uit Bredevoort, CODA Museum in Apeldoorn, dagbladen de Gelderlander en de Stentor en de provincie Gelderland.

Jury
Dit jaar stuurden 45 persfotografen foto’s in. De foto’s moeten in 2014 in de media zijn verschenen, in Gelderland zijn gemaakt en een Gelders nieuwsitem als onderwerp hebben.
De vakjury bestond uit Jan Terlouw (voorzitter), Paul Breuker, Huub Kerkhoffs en Nicole Seegers.

Prijswinnaars

Algemeen nieuws: Marcel van den Bergh
Human Interest: Rob Voss
Kunst, Cultuur en Entertainment: Raphael Drent
Natuur: Koen Verheijden
Portret: Rias Immink
Sport: Burry van den Brink
Kinderjury: Wim Dimmendaal
Publieksprijs: Raphael Drent
Journalistieke reportage: Erik van ‘t Hullenaar

 

winnnaars gelders Nieuws Foto 2014

 

Categorie winnaars GNF 2014

 

 

Overige genomineerden GNF 2014

 

 

 

 

genomineerde series

 

 

2013_GeldersNieuwsFoto_logo_rgb_2013

 

 

Dinsdag 25 maart zijn de prijzen voor GeldersNieuwsFoto 2013 uitgereikt. Broer van den Boom is de winnaar van 2013 met zijn foto van de uitvaart van voetbalicoon Theo Bos.
Fotojournalisten en nieuwsfotografen stuurden hun beste nieuwsfoto’s in om mee te dingen naar een prestigieuze vakjuryprijs, een publieksprijs en een kinderjuryprijs. GeldersNieuwFoto 2013 is georganiseerd door Stichting Foto21 uit Bredevoort, CODA Museum in Apeldoorn, dagbladen de Gelderlander en de Stentor en de provincie Gelderland.
Jury
Dit jaar stuurden 47 persfotografen foto’s in. De foto’s moeten in 2013 in de media zijn verschenen, in Gelderland zijn gemaakt en een Gelders nieuwsitem als onderwerp hebben. De vakjury bestond uit Jan Terlouw (voorzitter), Ad van Lit, Huub Kerkhoffs en Michiel Wijnbergh.
Prijswinnaars
Algemeen nieuws: Broer van den Boom
Human Interest: Marc Pluim
Kunst, Cultuur en Entertainment: Jan Bouwhuis
Natuur: Luuk van der Lee
Portret: Joost Ooijman
Sport: Gerard Verschooten
Kinderjury: Luuk van der Lee
Publieksprijs: Raphael Drent
Journalistieke reportage: Theo Kock

 

Gelders Nieuwsfoto 2013 – vakjury prijs – fotograaf Broer van den Boom

 

02_Gelders_Nieuwsfoto_2013_ Broer van den Boom

 

 

 

 

 

Gelders Nieuwsfoto 2013 – publieksprijs – fotograaf Raphaël Drent

 

Tiel 14-09-2013 Appelpop, Madness tbv Gelderlander. Foto Raphaël Drent, Tiel.

 

 

 

 

Gelders Nieuwsfoto 2013 – kinderjury prijs – Luuk van der Lee

 

19_KINDERJURYPRIJS_Luuk_van_der_Lee

 

 

 

Winnaar journalistieke reportage GNF 2013 – Theo Kock

 

Reportage_1eprijs_Theo_Kock

 

De kinderjury GNF 2013 vlnr: Jill, Danique, Anna, Zoë, Nigel, Frank, Laure, Dieke en Ruben. (foto Cees Baars)

Apeldoorn, ALLE deelnemers van Gelderland Nieuwsfoto kinderjury.

De Vakjury GNF 2013Schermafbeelding 2014-01-21 om 10.10.48

 

 

 

Gelders Nieuwsfoto 2012 – vakjury prijs – fotograaf Theo Kock

 

 

 

 

 

 

Gelders Nieuwsfoto 2012 – publiek prijs – Cees Baars

 

 

 

 

Gelders Nieuwsfoto 2012 – kinderjury prijs – Eric Brinkhorst

 

 

 

 

Winnaar journalistieke reportage GNF 2012 – Flip Franssen

 

 

 

Jurering GNF 2012

niet op de foto de vakjury leden: Peter van Tuijl en Gerard Wessel